logofshs
  HEM ::
 
 
FÖRBUNDET

Förbundet utgör en övergripande och samordnande paraplyorganisation för P.R.E.-organisationer och andra juridiska personer med intresse för rasen Pura Raza Española.

Förbundets verksamhetsidé och uppdrag är att i Sverige:

  1. Samla och stödja P.R.E.-organisationer och andra juridiska personer med intresse för rasen Pura Raza Española,
  2. Arrangera nationella aktiviteter för att sprida kunskap och marknadsföra rasen Pura Raza Española
  3. Främja kunskap och arbete för att medlemmarna i P.R.E.-organisationerna ska kunna verka, utveckla och stimulera den svenska aveln av rasen Pura Raza Española.

    Därutöver ska föreningen ha som mål att samarbeta med andra organisationer, med likartad inriktning och värdegrund, för rasen Pura Raza Española.


    e-post:
    info@spanishhorseinsweden.se

 

Årsmöte i FSHS 27/5 2016!

2016-06-10

FSHS har hållit årsmöte 2016-05-27 och beslöt då att under 2016 bilda en interimsstyrelse bestående av följande ledamöter:
Ordförande Agneta Berg, Region Mitt P.R.E.
Vice ordförande Kenneth Bolinder, Region Syd P.R.E.
Kassör Gunilla Astrén, Region Mitt P.R.E.
Ledamot Jane Fredin, ANCCE SUECIA
Ledamot Tomas Diez, Region Syd P.R.E.

Vidare beslöt mötet att uppdra till de anslutna föreningarna i FSHS att tillsätta en arbetsgrupp i syfte att se över nuvarande organisation för P.R.E.-hästen i Sverige.

Anledningen till beslutet är att aktivitetsnivån i de anslutna regionala föreningarna och därmed i FSHS har varit mycket låg under 2015. Förutsättningarna för att en arbetsgrupp kan bildas är att de anslutna föreningarna följer FSHS:s beslut och utser kandidater till arbetsgruppen. FSHS:s bedömning är att en arbetsgrupp kan vara utsedd och börja arbeta 2016-09-15. Rapportering från arbetsgruppen ska ske i december 2016, beslut i frågan förväntas kunna ske på kommande årsmöten i respektive organisationer under 2017.

Med vänlig hälsning interimsstyrelsen för FSHS