FSHS
  HEM ::
 

P.R.E. NYTT 2015!

2015-12-11
Tilläggsregistrering - Ny hästpassförordning från EU fr o m 1 januari 2016

* Svensk tilläggsregistrering är nödvändig enligt en ny EU-förordning som börjar gälla den 1 januari 2016. EU-förordningar gäller i hela EU och är tvingande för alla medlemsländer att följa. Syftet är att veta vilka hästar som finns i Sverige och samla dessa i den svenska hästdatabasen som kommer byggas upp under början på 2016.

* Hästar som kommer till Sverige och ska stanna längre än 90 dagar måste göra en tilläggsregistrering. Detta gäller även hästar som redan har ett pass utfärdat i annat EU-land, hästar som tidigare importerats till Sverige samt svenskfödda hästar som registrerats och fått hästpass i ett annat land. Ansökan för de hästar som tidigare importerats och svenskfödda med pass från annat land ska göras senast 30/1 2016.

Tills vidare gäller att tilläggsregistrering för P.R.E. sker genom Svenska Hästavelsförbundet:

* Hästens signalement ska kontrolleras mot passet av godkänd ID-kontrollant eller veterinär. Är hästen chipmärkt ska avläsning av chip ske. Kontrollen får inte vara äldre än 2 månader. Från 1/1 2016 får kontrollen inte vara äldre än 30 dagar från ansökningsdatum. Hästägaren tar själv kontakt med ID-kontrollant eller veterinär. På SH:s hemsida finns lista med godkända ID-kontrollanter http://www.svehast.se/sök-id-kontrollant

* Blankett för ansökan om tilläggsregistrering fylls i. Länk till ansökningsblankett: http://www.svehast.se/files/user/pdf/svenskregistrering_blankett.pdf

* Till ansökan ska du bifoga hästens pass i original, kopia på köpekvitto/kontrakt eller ett alternativt ägarintyg och det dokument ID-kontrollant/veterinär har utfärdat.
Länk blankett ägarintyg: http://www.svehast.se/files/user/pdf/Alternativt_agarintyg.pdf OBS! Du ska inte bifoga ägarkortet, "Carta de Titularidad", ägarkortet används bara vid ägarbyte hos spanska stamboken LGPRE.

Du skickar in handlingarna med REK till Svenska Hästavelsförbundet, Box 314, 532 24 Skara. Då tilläggsregistreringen är genomförd skickas handlingen tillsammans med passet tillbaka till dig. Det skickas med postförskott och du får då lösa ut försändelsen enligt de avgifter som tas ut för tilläggsregistreringen. Registreringsavgift 700 kr, postförskottsavgift 85 kr.

Länk till SH:s sida om tilläggsregistrering: http://www.svehast.se/häst-med-utländskt-pass
2015-10-24
"Catálogo de Reproductores de Pura Raza Española
Catálogo de Reproductores de Pura Raza Española

HURON FS
Huron FS


Huron FS som ägs av Pepino PRE och rids av Sara Hedberg kommer för år 2015 ingå i ANCCE:s "Catálogo de Reproductores de Pura Raza Española" för kategorin Doma Clásica!

Huron FS 724015080120366 är född 2008-06-15 och har gjort sig bemärkt genom fina tävlingsresultat under åren 2011 - 2015. Huron FS är godkänd för avel på basnivå och har utmärkelsen "Joven Reproductor Recommendado" som kan delas ut till hästar som är 4, 5 och 6 år gamla.

Länk till ANCCE:s sida med mer information om "Categorías de Reproductores" >>

Länk till ANCCE:s sida med publicerade kataloger, katalog för 2015 är ännu inte utgiven, "Catálogo de Reproductores" >>

Styrelsen för FSHS


Information om träning/tävling eller annan intressant information om aktiviteter för P.R.E.eller P.R.E. Part Bred mottas gärna av FSHS!
Information och bilder mailar du till info@spanishhorseinsweden.se

 

SVENSKA P.R.E.-EVENEMANG SVENSKA P.R.E.-EVENEMANG

 


Arkiv P.R.E.-nytt

2013

2012


2011